7月12日(金)は、『 H.U & Sassy Tomo』!

7月12日(金)

 ◎ H.U & Sassy Tomo

  OPEN / START – 19:00 / 20:00 Fee : ¥3,000.(DRINK別)